جرم زدایی چایساز

چایسازت جرم گرفته؟!!

اگه تا حالا چایسازت رو جرمگیری نکردی منتظر خرابی اون باش!!
برای چایسازتان یا باید از آب تصفیه شده استفاده کنید، یا باید هر 6 ماه حداقل یکبار اونو جرم زدایی کنید!
اگه بخواهید برای جرم زدایی از مواد صنعتی و جرم گیرهای کارخونه ای استفاده کنید، به کفه و بدنه چایسازت قطعا آسیب میزنه!!!
پس بهتره روشی خیلی ساده ای که بهتون آموزش دادم عمل کنید.

اشتراک گذاری