همکاری در فروش

 

چنانچه هریک از همکاران یا مشتریان گرامی قصد همکاری در فروش کالاهای سایت لوازم خانگی گلسرخ را داشته باشند:

میتوانند ازطریق پیام به آدرس الکترونیکی info@golesorkh24.com

ویا ارتباط با واحد مشاوره و فروش و یا واحد سوالات و پیشنهادات

آمادگی خود را اعلام کنند تا در اسرع وقت مذاکرات لازم در این خصوص صورت پذیرد .

همکاری در فروش

 

چنانچه هریک از همکاران یا مشتریان گرامی قصد همکاری در فروش کالاهای سایت لوازم خانگی گلسرخ را داشته باشند:

میتوانند ازطریق پیام به آدرس الکترونیکی info@golesorkh24.com

ویا ارتباط با واحد مشاوره و فروش و یا واحد سوالات و پیشنهادات

آمادگی خود را اعلام کنند تا در اسرع وقت مذاکرات لازم در این خصوص صورت پذیرد .