گارانتی و خدمات 

 

فروشگاه اینترنتی گلسرخ به اطلاع میرساند:

 

علیرغم اینکه کیفیت کلیه کالاهای این سایت به تایید کارشناسان فنی وکیفی این مجموعه میرسد و

علیرغم اینکه کلیه کالاها دارای گارانتی های واقعی ومعتبر میباشند ، خاطر نشان میسازددرصورت نیازبه

خدمات تعویض وتعمیر، واحد مربوطه آماده انجام وظیفه دراین خصوص میباشد.

واحد خدمات و گارانتی بعد از اعلام نیاز مشتری با انجام مراحل زیر اقدام به رفع مشکل و جلب رضایت مشتری خواهد نمود :

گام اول : مشاوره با مشتری و شناسایی مشکل .

گام دوم : تعیین محل رجوع مشتری بسته به نوع گارانتی یا شرکت پشتیبانی کننده .

گام سوم : انجام پیگیریهای لازم از مرجع مربوطه ( شرکت پشتیبان یا مجموعه خدمات رسان )

تاحصول نتیجه مطلوب و ایجاد رضایتمندی مشتری .

گارانتی و خدمات 

 

فروشگاه اینترنتی گلسرخ به اطلاع میرساند:

 

علیرغم اینکه کیفیت کلیه کالاهای این سایت به تایید کارشناسان فنی وکیفی این مجموعه میرسد و

علیرغم اینکه کلیه کالاها دارای گارانتی های واقعی ومعتبر میباشند ، خاطر نشان میسازددرصورت نیازبه

خدمات تعویض وتعمیر، واحد مربوطه آماده انجام وظیفه دراین خصوص میباشد.

واحد خدمات و گارانتی بعد از اعلام نیاز مشتری با انجام مراحل زیر اقدام به رفع مشکل و جلب رضایت مشتری خواهد نمود :

گام اول : مشاوره با مشتری و شناسایی مشکل .

گام دوم : تعیین محل رجوع مشتری بسته به نوع گارانتی یا شرکت پشتیبانی کننده .

گام سوم : انجام پیگیریهای لازم از مرجع مربوطه ( شرکت پشتیبان یا مجموعه خدمات رسان )

تاحصول نتیجه مطلوب و ایجاد رضایتمندی مشتری .